Osebna izkaznica

Naziv: POY Adria d.o.o.

Naslov: Trnovska ulica 10, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@poyadria.si

Identifikacijska št. za DDV: SI 80741258

Matična št.: 7272928000

Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

Banke in poslovni računi: IBAN SI56 1010 0005 5900 222  Banka Intesa Sanpaolo d.d 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine vipshop.si

Splošna določila opredeljujejo pravna razmerja med prodajalcem, podjetjem POY Adria d.o.o., Trnovska ulica 10, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI80741258, Matična št.: 7272928000 , ki je lastnik spletne trgovine vipshop.si in kupcem, ki je lahko samo fizična oseba ter opredeljujejo uporabo spletne strani vipshop.si trgovine  (v nadaljevanju: vipshop), ki je dostopna na strani http://www.vishop.si/. Za uporabo vipshop mora registrirani uporabnik soglašati z vsebino splošnih pogojev.

V primeru spremembe Splošnih pogojev poslovanja Spletne trgovine vipshop je prodajalec dolžan pravočasno obvestiti vse kupce.
Osnovni namen vipshop trgovine je nakup izdelkov za testiranje z aplikacijo treetz, ki je dostopna na iOS in Android platformah. Zato je za posameznega uporabnika na voljo nakup le 1 (enega) posamičnega izdelka ali ponudbe.


1. Registracija

Za uporabo vipshop je potrebno opraviti registracijo uporabniškega računa. Uporabniški račun posameznega registriranega uporabnika vipshop (v nadaljevanju: kupec) slednjemu omogoča:
• naročanje izdelkov – kupovanje,
• oblikovanje seznama priljubljenih izdelkov – rubrika “Košarica”,
Kupec jamči, da so podatki v uporabniškem računu pravi in točni. Vse spremembe podatkov v uporabniškem računu je kupec dolžan dopolniti oziroma popraviti sam, in sicer v rubriki “Moj profil”.

Prodajalec si pridržuje pravico preveriti vsakega kupca ob njegovem prvem oddanem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko navedeno v uporabniškem računu kupca ali preko e-mail naslova oddanega v registracijskem postopku.

2. Varnost osebnih podatkov

Kupec se strinja, da POY Adria d.o.o. zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke na uporabniškem računu kupca. POY Adria d.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca rokoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) in jih bo uporabljal in obdeloval izključno z namenom izboljševanja in uvajanja novih storitev v vipshop.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, smo zavezani k varovanju osebnih podatkov uporabnikov naše spletne trgovine. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovali osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bomo omogočili tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje naših zakonitih interesov.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Teh podatkov ne bomo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podatke lahko v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. 

3. Postopek nakupa

Nakup se izvrši z izbiro izdelka v nakupovalno košarico, na podlagi česar se kupcu izdela predračun. Po njegovi potrditvi se izdelek odpremi in zanj izda račun.
Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Preden kupec odda naročilo, se mu odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi z izborom funkcije vrnitve nazaj v košarico.

Naročilo potrjeno

Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Blago odpremljeno

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi in obvesti kupca on načinu dostave ali prevzemu blaga. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

Kupoprodajna pogodba

Uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izdamo račun v pisni obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na našem strežniku. Kupoprodajna pogodba je sklenjena izključno v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med nami in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za uporabnika (kupca).

4. Cene izdelkov in plačilo

Vse cene izdelkov so v evrih in vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo morebitnih stroškov poštnine. Kupec plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo oddano. Objavljene cene veljajo za nakup v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen istega blaga v drugih trgovinah.

Kupec lahko plača blago z gotovino ob prevzemu pošiljke ali s plačilnimi karticami Mastercard, Visa in drugimi plačilnimi metodami dovoljenimi na vipshop

5. Dostava in prevzem

vipshop lahko vrši dostavo preko dostavljalcev paketov ali pa je potreben prevzem blaga, določen ob nakupu.
Stroški poštnine niso vključeni v ceno blaga. Stroški poštnine so navedeni pred dokončanjem nakupa in plačilom ob vsakokratnem nakupu izbranega blaga.


6. Ravnanje z blagom

Po zakonu o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena.

7. Poškodbe pri transportu

Kupec je pri prevzemu pošiljke dolžan pregledati njeno vsebino. V primeru fizičnih poškodb pošiljke ali v primeru da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljalcu (Pošta Slovenije d.o.o.), ki je dolžan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornsot.

Poškodovano pošiljko v nespremenjenem stanju odnesite na najbližjo pošto in izpolnite reklamacijski zapisnik. Prosimo, da o poškodbi pošiljke obvestite tudi naročniško službo.

8. Neprevzem paketa

Obligacijski zakonik določa, da je kupec dolžan naročeni paket prevzeti in plačati odkupnino če je izbral možnost plačila po povzetju. V kolikor kupec naročenega paketa ne prevzame s tem podjetju POY Adria d.o.o. povzroči škodo.

V primeru neprevzetega paketa stranki zaračunamo stroške pošiljanja neprevzetega paketa, stroške pakiranja paketa in administrativne stroške, ki so bili z obdelavo neprevzetega paketa v skupni višini 10,00 €. 

9. Vračilo blaga

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa, da ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu. Vrnitev blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe je pravica potrošnika, zaradi same narave pogodbe – pogodbe sklenjene na daljavo. Potrošnik pošlje svoje ugovore ali pripombe na elektronski naslov info@poyadria.com Potrošnik ima pravico do vračila plačane kupnine. Strošek, ki bremeni potrošnika je strošek vračila blaga in strošek dostave. Ponudnik bo potrošniku vrnil kupnino v najkrajšem možnem času po vrnitvi blaga na naslov ponudnika.

Potrošnik mora blago vrniti nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, kot ga je prejel, razen če je bilo blago uničeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Blago mora biti zapakirano v originalno embalažo. Priložena more biti kopija računa. 

Stroške vračila krije pošiljatelj sam, razen če je vnaprej pisno dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja ne odgovarjamo.

Ob vračilo blaga kupec pisno navede razloge za vračilo, ki jih priloži blago skupaj z računom in jih pošlje v tiskani obliki.Potrošnik mora blago vrniti na naslov: POY Adria d.o.o., Vaška pot 53a, 1235 Radomlje.

10. Stvarna napaka

Pravice iz naslova stvarne napake v skladu z 37. – 37.č členom Zakona o varstvu potrošnikov lahko kupec uveljavlja samo pri ponudniku. Priložiti mora kopijo računa, ter pisno obvestiti o napaki in jo natančno opisati. Kupec mora ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

11. Garancija

V kolikor izdelku pripada garancija za določeno časovno obdobje skladno z ZVpot, jo bomo priložili izdelku, izpolnjeno in ožigosano.

12. Pritožbe in reklamacije

Vsako pritožbo in reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov info@poyadria.com

13. Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo e-naslov info@poyadria.com

14. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova: info@poyadria.com Po prejemu pritožbe bo ponudnik v najkrajšem možnem času določil osebo, s katero se bo kupec, v primeru težav, lahko povezal telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik in kupec se zavezujeta, da bosta storila vse kar je v njuni moči, da morebitne spore rešita sporazumno.

Ponudnik si pridružuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.


15. Končne določbe

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine vipshop.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004 UPB2, 126/2007,86/2009, 78/2011, 38/2014), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2), Obligacijskim zakonikom (OZ,  97/2007-UPB1) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja